១.វគ្គសិក្សាឆ្នាំថ្មី ២០១៩-២០២០ សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររង ជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា បញ្ចុះតម្លៃ៥០% សម្រាប់និស្សិតដែលបានចុះឈ្មោះចំនួន១០នាក់ដំបូង និង៤០% សម្រាប់និស្សិតដែលបានចុះឈ្មោះចំនួន១០នាក់បន្ទាប់ សម្រាប់ឆ្នាំទី១ តែប៉ុណ្ណេះ។ ២.ការជ្រើសរើស និងទទួលពាក្សសុំចូលរៀនសម្រាប់និស្សិតថ្មី  ឆ្នាំទី១ លើកទី១ ចូលរៀនថ្ងៃទី០៤ ខែវិច្ឋិកា ឆ្នាំ២០១៩  លើកទី២ ថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឋិកា ឆ្នាំ២០១៩  និងលើកទី៣ ថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឋិកា ឆ្នាំ២០១៩ ៣. សម្រាប់និស្សិតឆ្នាំទី II, III, IV  ចូលរៀនថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ៤. សម្រាប់និស្សិតឆ្នាំទី III, Master+ត្រៀម ចូលរៀនថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩  ៥.អបអរសាទរពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិISO 9001:2015 ដល់វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបចេ្ចកទេស។

​​​​​​​​​​

វគ្គសិក្សារយៈពេលខ្លី


វគ្គសិក្សារយៈពេលខ្លី ( រយៈពេលសិក្សាចាប់ពី ២សប្តាហ៍ ដល់ ៦ខែ សិក្សាក្រៅម៉ោង)

ក្រៅពីផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលវគ្គវែង វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស ក៏មានផ្តល់នូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរយៈ ពេលខ្លីផងដែរ វគ្គសិក្សាខ្លីទាំងនេះ ផ្តល់នូវជំនាញបច្ចេកទេសច្បាស់លាស់ សម្រាប់តម្រូវតាមទីផ្សារពលកម្ម នាពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត ។ វគ្គសិក្សាខ្លីទាំងអស់នេះបង្កើតឡើង ដើម្បីជួយគាំទ្រដល់គោលនយោបាយ កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ របស់រាជ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលមានគោលដៅបណ្តុះបណ្តាលអ្នកជនបទក្រីក្រ អោយទទួលបាននូវសមត្ថភាព ចំណេះ និងជំនាញ ដើម្បីរកប្រាក់កម្រៃទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសាររបស់ពួកគេ ។

មុខវិជ្ជានៃវគ្គសិក្សារយៈពេលខ្លីរួមមាន

- Pedagogic Improvement Courses

- កម្មវិធី Design ផ្នែកវិស្វកម្មអគ្គិសនី

- កម្មវិធី Design ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា

- ជួសជុលគ្រឿងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច

- កម្មវិធី Design ផ្នែកវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល

- បណ្តុះផ្សិត

- អ៊ុតសក់ និងធ្វើក្រចក

- ចិញ្ចឹមត្រី

- តម្លើងប្រពន្ធ័បំភ្លឺក្នុងអគារ

- តម្បាញ

- ជួសជុលសម្ភារៈអគ្គិសនី

- លេខាធិការ

- ជាងផ្សារ

- ជួសជុល និងថែរក្សាបរិក្ខារត្រជាក់

- ជួសជុលគ្រឿងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ លោក មាស សារិទ្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៥៦៧​ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈ
meas_sarith@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ លោក ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកស្រី ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE