​​​​​​​​​​

កម្មវិធី​សង្ក្រាន្ត​ជួយ​បង្កើត​ទំនាក់​ទំនង​យ៉ាង​ច្រើន​រវាង​គ្នា​និង​គ្នា

ពិធី​ស​ង្ក្រា​ន​វិទ្យាស្ថាន អ៊ិន​ធី​ធី​អាយ នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី​៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៨​នេះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោ​ក សុធី នាយក​វិទ្យាស្ថាន បាន​លើកឡើងថា ការរៀបចំ​កម្មវិធី​នាពេលនេះ គឺ​ចង់​ឲ្យ​ប្អូនៗ​ និស្សិត និង​គរុ​និស្សិត ទាំងអស់​ដែល​កំពុង​សិក្សា​នៅ​វិទ្យាស្ថាន​ប្រមាណ​ជាង​៤​ពាន់​នាក់ ឲ្យ​ចេះ​រៀបចំ​កម្មវិធី​ដោយ​ខ្លួនឯង ក៏​ដូច ជា​បង្កើត​ភាព​ច្នៃប្រឌិត​និង​ការអភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​អប់រំ​បណ្តុះបណ្តាល​បច្ចេកទេស​និង​វិជ្ជាជីវៈ ដើម្បី​បង្ហាញ​ពី សម្ព័ន្ធភាព​នៃ​ប្រពៃណី​ដ៏​ផូ​ផង់​ក្នុងសង្គម​ខ្មែរ​ជាដើម​។

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ លោក មាស សារិទ្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៥៦៧​ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈ
meas_sarith@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ លោក ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកស្រី ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE