​​​​​​​​​​

កម្មវិធី​សង្ក្រាន្ត​ជួយ​បង្កើត​ទំនាក់​ទំនង​យ៉ាង​ច្រើន​រវាង​គ្នា​និង​គ្នា

ពិធី​ស​ង្ក្រា​ន​វិទ្យាស្ថាន អ៊ិន​ធី​ធី​អាយ នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី​៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៨​នេះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោ​ក សុធី នាយក​វិទ្យាស្ថាន បាន​លើកឡើងថា ការរៀបចំ​កម្មវិធី​នាពេលនេះ គឺ​ចង់​ឲ្យ​ប្អូនៗ​ និស្សិត និង​គរុ​និស្សិត ទាំងអស់​ដែល​កំពុង​សិក្សា​នៅ​វិទ្យាស្ថាន​ប្រមាណ​ជាង​៤​ពាន់​នាក់ ឲ្យ​ចេះ​រៀបចំ​កម្មវិធី​ដោយ​ខ្លួនឯង ក៏​ដូច ជា​បង្កើត​ភាព​ច្នៃប្រឌិត​និង​ការអភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​អប់រំ​បណ្តុះបណ្តាល​បច្ចេកទេស​និង​វិជ្ជាជីវៈ ដើម្បី​បង្ហាញ​ពី សម្ព័ន្ធភាព​នៃ​ប្រពៃណី​ដ៏​ផូ​ផង់​ក្នុងសង្គម​ខ្មែរ​ជាដើម​។

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: Mr. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE