១.វគ្គសិក្សាឆ្នាំថ្មី ២០១៩-២០២០ សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររង ជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា បញ្ចុះតម្លៃ៥០% សម្រាប់និស្សិតដែលបានចុះឈ្មោះចំនួន១០នាក់ដំបូង និង៤០% សម្រាប់និស្សិតដែលបានចុះឈ្មោះចំនួន១០នាក់បន្ទាប់ សម្រាប់ឆ្នាំទី១ តែប៉ុណ្ណេះ។ ២.ការជ្រើសរើស និងទទួលពាក្សសុំចូលរៀនសម្រាប់និស្សិតថ្មី  ឆ្នាំទី១ លើកទី១ ចូលរៀនថ្ងៃទី០៤ ខែវិច្ឋិកា ឆ្នាំ២០១៩  លើកទី២ ថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឋិកា ឆ្នាំ២០១៩  និងលើកទី៣ ថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឋិកា ឆ្នាំ២០១៩ ៣. សម្រាប់និស្សិតឆ្នាំទី II, III, IV  ចូលរៀនថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ៤. សម្រាប់និស្សិតឆ្នាំទី III, Master+ត្រៀម ចូលរៀនថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩  ៥.អបអរសាទរពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិISO 9001:2015 ដល់វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបចេ្ចកទេស។

​​​​​​​​​​

បណ្ណាល័យ

បណ្ណាល័យរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស មានសៀវភៅជាច្រើនប្រភេទ ដែលក្នុងនោះមានដូចជា សៀវភៅបច្ចេកទេសវិស្វកម្មអគ្គិសនី និងសំណង់ស៊ីវិល ឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រ សៀភៅឯកសារចំណានៗផ្សេងៗ ស្តីពីសង្គម សំណេរប្រចាំថ្ងៃ ឯកសារស្រាវជ្រាវ សៀវភៅនិក្ខេបបទរបស់និស្សិត និងឯកសារផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ៘ ហើយវាជាកន្លែងសិក្សាស្រាវជ្រាវដ៏ប្រណីតដល់និស្សិត និងសាស្ត្រាចារ្យទាំងអស់ ដែលមានបំណងសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងរៀនដោយខ្លួនឯង ពិសេសនៅទីនេះ ត្រូវបានបំពាក់ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណេត ដើម្បីឱ្យសិស្ស និស្សិត គរុនិស្សិត សាស្ត្រាចារ្យ និងបុគ្គលិក អាចសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងរុករកនូវឯកសារនានា តាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណេត ដែលប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរ។

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ លោក មាស សារិទ្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៥៦៧​ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈ
meas_sarith@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ លោក ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកស្រី ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE