ឯកឧត្តម ទេព ធន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ និងជាអគ្គលេខាធិការនៃអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លី ផ្តល់ បាឋកថា ស្តីពី" គោលនយោបាយ រចនាសម្ពន្ធ័ និងច្បាប់បទដ្ឋានបច្ចេកទេស នៃការសាងសង់នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នាពេលបច្ចប្បន្ន និងអនាគត "

នាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១៥កើត ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំកុរឯកសក័ ពុទ្ធសករាជ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៥ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩ មានការផ្តល់ បាឋកថា ស្តីពី" គោលនយោបាយ រចនាសម្ពន្ធ័ និងច្បាប់បទដ្ឋានបច្ចេកទេស នៃការសាងសង់នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នាពេលបច្ចប្បន្ន និងអនាគត " ដល់ គណៈគ្រប់គ្រង មន្ត្រីសាស្ត្រាចារ្យប្អូនៗ និស្សិតផ្នែកវិស្វកម្មសំណងសុីវិល និងនិស្សិតផ្នែកស្ថាបត្យកម្ម ដែលផ្តល់ឧទ្ទេសនាមដោយ ឯកឧត្តម ទេព ធន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ និងជាអគ្គលេខាធិការនៃអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លី នៅវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស NTTI។

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: Mr. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE