​​​​​​​​​​

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់និស្សិតឆ្នាំទី២ ជំនាញវិស្វកម្មសំណង់សុីវិលនៃវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស ឆ្ពោះទៅកាន់ ឆ្នេរកោះយ៉រ ឃុំបាក់ខ្លង ស្រុកមណ្ឌលសីម៉ា ខេត្តកោះកុង

កាលពីថ្ងៃទី ១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបេសកកម្ម និងកម្មវិធីសិក្សារបស់មហាវិទ្យាល័យ សំណង់សុីវិលនៃវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និស្សិតចំនួន៤៦០នាក់ត្រូវបានឲ្យចុះបំពេញកម្មសិក្សារយៈពេល២ថ្ងៃ ទៅលើកមុខវិជ្ជា ភូគព្ភសាស្ត្រ នៅតាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ៤ និងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រទីរួមខេត្តកោះកុង ដោយមានការដឹកនាំដោយថ្នាក់ដឹកនាំ សាស្ត្រាចារ្យ ដើម្បីពង្រឹងនូវសមត្ថភាព ក៏ដូចជាចំណេះដឹងក្នុងវិស័យវិស្វកម្មផ្នែក វិស្វកម្មសំណង់សុីវិល ឲ្យស្របទៅនឹងសន្ទុះនៃការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិ និងបានទៅដល់គោលដៅចុងក្រោយ
ឆ្នេរកោះយ៉រ ឃុំបាក់ខ្លង ស្រុកមណ្ឌលសីម៉ា ខេត្តកោះកុង
(សាមគ្គីជាកម្លាំង)។

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: Mr. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE